Johannesdalsinitiativet

Stiftelsen Johannesdalsinitiativet  har till ändamål att bedriva verksamhet som värnar, stödjer och utvecklar människors inre förmågor och växande.
Vi arbetar för att öka människors medvetenhet om och kring andra värden än materialismens.
Vårt ändamål är också att utveckla och aktivera den skapande förmågan hos människor.

Vi driver Projektet Tillitsverket med stöd från Arvsfonden